Index

RAVAA MUKAAN!

Tuemme raviharrastusta Etelä-Karjalassa

Olemme mukana Laukkaa landelle -hankkeessa, jonka tarkoituksena on lähentää maaseutua ja kaupunkia, tehdään tutuksi toisiamme puolin ja toisin.

M E   E T E L Ä – K A R J A L A N  
R A V I N A I S E T

olemme joukko raviurheilusta ja hevosista innostuneita naisia, jotka haluavat omalla panoksellaan edistää raviurheilun tunnettavuutta erityisesti naisten keskuudessa sekä tukea raviharrastusta Etelä-Karjalassa. 

T O I M I N T A M M E

Haluamme toiminnallamme tuoda raviurheilua tunnetuksi erityisesti naisten keskuudessa. Toimimme monipuolisesti raviurheilun parissa mm. osallistuen ravitapahtumiin sekä tekemällä talkootyötä.

Ravitapahtumat

Ravitapahtumat

Laukkaa Landelle -hanke

Laukkaa Landelle -hanke

Erilaiset retket

Erilaiset retket

Ravinaisten kalenteri

Ravinaisten kalenteri

Talkootyö

Talkootyö

Harjoitusravikahvila

Harjoitusravikahvila